Pers

— Artikel AfriCat, Groot Westland 2014

Lia helpt dierenarts Mark Jago met controle cheeta

Lia helpt dierenarts Mark Jago met controle cheeta

Pijlers van de Samenleving, Het Hele Westland

Levensruimte voor mens én dier, dat is het doel’
Vrijwilligers zijn de pijlers van de samenleving. Het Hele Westland brengt, in samenwerking met Vitis Welzijn,  iedere week een vrijwilliger in beeld. Deze keer is dat Lia Spitters uit Naaldwijk, onder andere actief voor stichting Spots.
door Inge Huijding

“Vóór de safaritrip had ik niet verwacht zó onder de indruk te raken van het zien van wilde dieren in hun eigen omgeving. Ik was immers  een cultuurmens.”  Terwijl de huiskat zich eens lekker uitrekt vertelt Lia Spitters (55): “Maar eenmaal geïnteresseerd, ontdek je ook de enorme problemen. Het leeuwenbestand is sinds 1980 met 80 % afgenomen, onder andere door het steeds kleiner wordende leefgebied. De conclusie is keihard: zonder ingrijpen sterft de leeuw uit! Net als de luipaard en de cheeta. Nadat ik via een reclamespotje op de stichting Spots was gestuit heb ik me bij hen aangesloten.”

Adoptie
Lia legt uit dat Spots zich inzet voor bescherming van bedreigde katachtigen, door het geven van voorlichting, het creëren van een netwerk voor diverse kattenprojecten en het werven van fondsen voor projecten in Afrika en Azië. Door heel Nederland zijn vrijwilligers actief. “In het Westland ben ik vooralsnog de enige, dus leve de moderne communicatiemiddelen!”, lacht Lia. Na de adoptie van twee cheeta’s raakte ze gaandeweg steeds meer betrokken. “Drie jaar geleden ben ik er echt ingestapt”, vertelt ze. “Omdat ik getraind ben in volwasseneneducatie en voorlichting, lag actief gaan schrijven voor de hand en sinds vorig jaar zit ik in de presentatiewerkgroep. Maar het allerbelangrijkst is het netwerken in je eigen omgeving, zodat je het verhaal ook ergens kunt vertellen.”

Levensruimte

Spots gelooft in een kleinschalige aanpak en het nauw betrekken van de lokale bevolking bij de projecten. “Naast opvang van de dieren doen ze veel aan onderzoek”, vertelt Lia. Afgelopen mei heb ik dat met eigen ogen gezien bij AfriCat in Namibië, een van de lokale organisaties waar Spots mee samenwerkt. Mijn man en ik hebben onder andere geholpen bij de jaarlijkse gezondheidscheck van cheeta’s. Het is geweldig hoe de mensen van AfriCat zich inspannen om de dieren te beschermen en de lokale boeren materieel te ondersteunen bij het beschermen van hun vee. Bovendien helpen ze boerengemeenschappen door met verantwoord toerisme voordeel te putten uit de aanwezigheid van leeuwen,in plaats van ze dood te schieten. Levensruimte voor mens én dier, dat is het doel.”
Niet-moralistisch

Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan iets doen tegen het verdwijnen van de magnifieke katten uit onze wereld, benadrukt Lia. “Al is het alleen maar door je goed rekenschap te geven met wie je op safarivakantie gaat. Is er echt sprake van natuurbescherming of probeert men met een mooi verhaal veel geld te verdienen? Ik voel me thuis bij Spots door hun niet-moralistische benadering en de manier waarop ze met grote inzet en beperkte middelen zóveel tot stand brengen.”  Lia Spitters

De doelstelling van de Stichting Spots is het belichten van de slechte situatie van de wilde katachtigen in deze wereld en het ondersteunen van lokale organisaties die zich ter plekke bezighouden met het verbeteren van de situatie van deze dieren, waarbij de lokale bevolking (met nadruk op de kinderen) nauw betrokken en ook ondersteund wordt.

Bij de Stichting SPOTS houd ik  me bezig met het maken van voorlichtingsmateriaal (o.a. powerpointpresentaties) en ben beschikbaar voor presentaties voor groepen).

In dezepresentatie wordt het verhaal van de grote katten en hun zeer kwetsbare situatie toegelicht en aangegeven welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan verbetering. En dat is meer dan je zou denken. Daarnaast betekent steun aan de katten meestal ook dat de mensen die in de betrokken gebieden leven, er baat bij hebben.

Dat het slecht gaat met de tijger is algemeen bekend. De situatie de andere grote katten is echter ook dramatisch. Een voorbeeld: sinds 1990 is het aantal leeuwen gedecimeerd tot  ca. 20.000.  Voor de cheeta, de luipaard en de andere ruim dertig wilde katten geldt hetzelfde. In 2012 heeft het stropen zelfs ongekende vormen aangenomen, naast katten zijn daarvan ook olifanten en neushoorns de belangrijkste slachtoffers. Bijgeloof en de toenemende welvaart in met name Azië en de Arabische wereld, zijn belangrijke oorzaken.

Een van de mogelijkheden om SPOTS te steunen is het adopteren van een leeuw, luipaard of cheeta. Samen met anderen heb ik de leeuw Shenzi in Namibië geadopteerd. Onder de knop ‘Reisverslag’ staat ook een verslag van een bezoek aan Shenzi.