Eerste Westlands Montessorischool Monster doneert 1.500 aan SPOTS!


De actie Wereldschool van de Monsterse montessorischool is op 31 maart
jongstleden afgesloten met het Wereldmuseum. (Groot)ouders/verzorgers
konden kennisnemen van wat de kinderen hadden geleerd. Door toegangs-
kaartjes, aankoop van tekeningen, groepskunstwerken, enveloppentrekken,
werd ruim 1.500 euro ingezameld. Hiermee adopteert de school 3 jaar een
leeuw via Stichting SPOTS. De leeuw wordt ingezet om zowel veeboeren
als kinderen te leren dat samenleven tussen deze roofdieren en mensen
mogelijk is.